Политика за устойчивост

Политика за устойчивост

Като част от семеен бизнес в основните на хотел Топола Скайс винаги е стояло устойчивото развтие. Прогрес с мисъл за бъдещите поколения.

Нашата мисия е да Ви предоставим едно невероятно преживяване в баланс с околната среда, с респект към местната общност и култура.Вярваме че всяка една стъпка в тази посока е важна за нашата планета и нашето общество.

 

Цели

 

За постигане на нашите цели ние ще работим активно в следните направления:

 

Енергия

 

Отпадъци и рециклиране

 

Вода

 

Отговорно потребление

 

Принос на гостите

 

През последните 3 години ние успяхме да: