Green Key

Наградата Зелен ключ  е водещ стандарт за отлични постижения в областта на екологичната отговорност и устойчиво функциониране в рамките на туристическата индустрия. Този престижен сертификат представлява ангажимент от страна на бизнеса, че техните туристически обекти ще се придържат към строгите критерии, предвидени от Фондацията за екологично образование (FEE). Зелен ключ  означава обещание на обекта към неговите гости, че след като са избрали да останат с него, те помагат да се направи разлика на ниво околна среда и устойчиво развитие. Високите екологични стандарти, които се очакват от тези предприятия се поддържат чрез строга документация и чести проверки.

 

Описание на инструмента

Зеленият ключ  е първият международен сертификат за  околна среда за туристическо настаняване (хотели, къмпинги) и доброволна маркировка въз основа на строги критерии:

Критериите са установени на международно ниво и са общи за всички страни. Те се преразглеждат всяка година, за да отговарят на екологичните изисквания на Фондацията за екологично образование (FEE). Тази преоценка се извършва съвместно с всички национални координатори на екомаркировката.

http://www.greenkey.global

                                                                                                                                                        ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВОСТ